Skip directly to content

Exekuce - jak reagovat

on 15. Říjen 2011 - 0:55

         V dnešní době se může bohužel stát, a to někdy důvodně, někdy nečekaně, stát, že k vám přijde nevítaná návštěva, a to exekutor, nebo ze zákonem stanovených podmínek jeho pověření zaměstnanci, kteří provádějí jednotlivé úkony v rámci exekuční činnosti. Zjišťovat v tomto momentě jaká mám práva  a co exekutor může, bývá již zpravidla pozdě. Jak  tedy v takovéto situaci reagovat a co mohu dělat ?

        Pověření zaměstnanci exekutora by měli předložit účastníkům před zahájením úkonu  své doklady, abyste věděli, s kým máte co do činění. V rámci své činnosti mají velmi široká oprávnění včetně práva vstoupit do domu či bytu a dalších prostor. Veškeré úkony přitom mohou provádět podle okolností v době, kdy se dá předpokládat dosažení výsledku, tedy zpravidla mimo běžnou pracovní dobu a také i ve dnech pracovního klidu, čili prakticky neomezeně.  Ke své ochraně si  mohou přizvat i policejní orgány. Takže když to shrnu, podle platných právních předpisů k vám mohou přijít prakticky kdykoliv, mají vlastně větší pravomoci než Policie ČR či jiné orgány, zejména pokud jde o vstup do vašeho bydliště a dalších prostor a jejich jednání je chráněno jako jednání úředních osob. Naproti tomu dosáhnout jejich postihu v případech porušení předpisů, které navíc se velmi těžko prokazuje, je prakticky nemožné.

      Chci poukázat především na případy, kdy exekutor či další uvedené osoby osoby přijdou       k vám v průběhu exekučního řízení a chtějí provést soupis majetku při výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. O soupisu těchto věcí jsou povinni sepsat protokol, který po provedení soupisu musí oprávněnému předložit k podpisu a zanechat mu jeho kopii. Často se setkávám s tím, že je protokol sepsán rukou a není předán oprávněnému s odůvodněním, že nebylo možno pořídit kopii a protokol bude zaslán dodatečně. To však je možné pouze ve výjimečných případech, které musí být řádně odůvodněny, přičemž nehledě na to, že tyto osoby patrně nikde neslyšely o kopíráku,  v dnešní době počítačů a notbooků včetně přenosných tiskáren na takovouto námitku nelze přistoupit a je to podle mě důvod ke stížnosti na tuto osobu, a to buď u ministerstva spravedlnosti ČR, u Exekutorské komory ČR nebo u příslušného okresního soudu, který exekuci nařídil.    

      Do protokolu přitom mohou být zapsány pouze věci, které nepatří k věcem nezbytným pro život  povinného a jeho rodiny. Zejména by do ní neměly být zapisovány takové věci jako vařiče, ledničky, postele a podobně, ovšem výklad může býr velmi různý. Zatímco exekutoři pochopitelně se snaží o výklad co nejširší, mohou být například   u podnikatelů vyloučeny z exekuce  počítače a podobné systémy, pokud tam budou třeba uloženy programy potřebné pro jeho práci, účetnictví a podobně. Dále nemohou být zabavovány věci osobní potřeby a hygieny. Podle mých zkušeností exekutoři zabavují především peníze, cennosti a starožitnosti, ovšem nelze vyloučit, že sepíší i další věci, které polepí značkami s tím, že s tmito věcmi pod pohrůžkou případného dalšího postihu včetně trestního stíhání nesmíte manipulovat a nakládat s nimi tak, že byste je odvezli, prodali  a podobně, případně tyto věci odvezou či se o to aspoň pokusí.

       Pokud tyto věci do soupisu zapíší, je možno požadovat přímo u exekutora do 30 dnů ode dne, kdy se dozvíte o soupisu věcí, aby tyto věci ze soupisu vyšktl. Podobně je tomu v případě, že jsou do seznamu zapsány věci, které dlužníkovi, jenž musí být řádně označen v usnesení soudu, které musí osoba, u níž je soupis proveden, rovněž od exekutora obdržet, vůbec nepatří. To může nastat třeba v případě, že jde o věci zapůjčené, věci jsou na leasing nebo je máte od někoho v opravě, ale může nastat i situace, že je soupis prováděn v místě, kde je dlužník třeba jen hlášen k pobytu či o kterém exekutor uvádí, že se zde dlužník zdržuje. I s takovýmito případy jsem se setkala a jsou naprosto běžné. Pokud pak exekutor žádosti nevyhoví, musí být podána v šedesátidenní lhůtě žaloba u soudu. Tuto žalobu musí podávat osoba, které věci ve skutečnosti patří a musí své vlastnictví prokazovat. A jen výjimečně, i když toto prokáže, jsou jí přiznány zcela nebo spíše jen zčásti náklady řízení, zejména náklady obhajoby. Přesto doporučuji všem, jichž se nějakým způsobem exekuce dotkne, aby se s právníkem alespoň poradili. Může vás to mnohdy ochránit od poměrně značných problémů a nákladů.  

Autor. JUDr. Marie Nedvědová

K problematice článek autorky i zde

Komentáře

Exekutoři a jejich výkon,porušuje základní listinu práv a svobod občanů České republiky a to hned v několika případech.
1.Blokováním účtu rodinám, je zásadním ohrožením života a zdraví občanů a tímto porušení čl:32 listiny práv a svobod
2.Vstup do obidlí,domu čí bytu, je dalším porušením listiny práv a svobod a to dle článku 12 listiny práv a svobod.
V případě vstupu by měli mýt exekutoři písemné povolení od majitele domu,bytu,obydlí.
Jelikož se při sepisování Ústavy a Listiny práv a svobod občanů České republiky s exekutory nepočítalo a jejich vnik přišel až kolem roku 2001, jsou tyto orgány neústavní a proto i nelegální ! Ústavní soud je oprávněn exekutory a jejich úřady zrušit. Avšak nedělá to a tím nenaplňuje svou podstatu. Čímž nehájí Ústavu ČR a Listinu práv a svobod občanů ČR.

Vložit komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.