Skip directly to content

Neoprávněný zábor veřejného prostranství a shromáždění

on 5. Březen 2012 - 0:33

 

Během řádně oznámeného shromáždění se rozmístěním s ním souvisejících předmětů či objektů nelze dopustit přestupku neoprávněného záboru veřejného prostranství. Správní úřady a policie to však nerespektují a omezují tak, či dokonce sankcionují, výkon práva shromažďovacího

Zde jsou konkrétní případy a právní hodnocení:

 

Příběh první

V roce 2005 se na Václavském náměstí konalo řádně oznámené shromáždění, během něhož využívali organizátoři i zvukovou aparaturu. Odbor dopravy Magistrátu hl. města Prahy označil rozmístění aparatury za neoprávněný zábor veřejného prostranství a vyzval organizátora, aby se dostavil k projednání přestupku. Organizátor tak neučinil s tím, že se žádného přestupku nedopustil.

Věc se dostala až k Nejvyššímu správnímu soudu, který konstatoval, že každý je povinen dostavit se na výzvu k projednání přestupku bez ohledu na to, zda to považuje za zákonné či nikoliv.

Ve věci záboru však soud rozhodl, že „skutek ohledně něhož byl stěžovatel předvolán k podání vysvětlení (umístění dvou zvukových reproduktorů a stojanů s mikrofonem na pozemní komunikaci v průběhu řádně oznámeného shromáždění) nemůže naplňovat skutkovou podstatu přestupku, neboť je výkonem ústavně zaručeného shromažďovacího práva.“

Případ se v poněkud jiné souvislosti dostal později i k Ústavnímu soudu, který ve věci záboru rozhodnutí NSS potvrdil.

 

Příběh druhý

V roce 2010 vydal Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR své stanovisko k případu shromáždění, na němž byly vystaveny i přenosné billboardy. V této souvislosti v něm konstatoval, že v takovém případě nemůže jít o neoprávněný zábor veřejného prostranství, protože se jedná

o tzv. akcesorické činnosti (jako je např. i instalace ozvučovací aparatury, umístění pódia pro mluvčí, umístění stolků pro petice atd.), které jsou integrální součástí výkonu práva shromažďovacího a nelze je proto považovat za výše zmíněný neoprávněný zábor veřejného prostranství“. Dále je v textu i odkaz na výše uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu.

 

Příběh třetí

Koncem roku 2010 se v Praze konalo oznámené protestní shromáždění proti vzniku tzv. kmotrovské koalice na pražské radnici. Městští policisté vyzývali organizátory akce, aby odstranili malé pódium pro řečníky a reproduktory, protože se prý jedná o neoprávněný zábor veřejného prostranství. Organizátoři tak neučinili a tak dostali následně výzvu k účasti na projednání příslušného přestupku s tím, že jim hrozí pokuta až 500.000 Kč. Po poměrně složitém projednávání věci, popsaném zde, zaplatili organizátoři nakonec pokutu 3.000 Kč.

 

Příběh čtvrtý – toho času aktuální

Organizátor (svolavatel) oznámil řádně konání shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze 1 a to od 13.11. do 17.11.2011. Jako účel shromáždění uvedl „Pohřeb iluzí demokracie, uctění památky u rakve, zapálení svíčky, položení květin“. V rámci této akce byly u Staroměstské radnice postaveny tři přístřešky. Dva nad stolky s peticemi a jeden nad rakví symbolizující pohřeb listopadových iluzí. Kolem rakve zapalovali kolemjdoucí svíčky a četli si na vystavených tablech přehled pohřbívaných iluzí.

Městská policie požadovala během akce několikrát (video zde) odstranění všech přístřešků, později již jen toho nad rakví a odstranění rakve – video z celé akce např. zde. Organizátoři tak neučinili a vše zůstalo na svých místech až do skončení akce.

V lednu 2012 obdržel organizátor akce z Odboru dopravy Úřadu městské správy Praha 1 Oznámení o zahájení řízení z moci úřední a byl vyzván, aby se dostavil v příslušný den na úřad a to ve věci

„porušení § 25 odst. 1 a § 25 odst. 6 písm. c/1, e) zák.č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, v plat. znění, nepovoleným záborem o velikosti 11 m2 ve dnech 14.11., 15.11., 16.11.2011 na Staroměstském náměstí v Praze 1 a to umístěním rakve a dalších předmětů pod konstrukcí přístřešku u zdi objektu Staroměstské radnice.

Tímto Vaším jednáním tak byla naplněna skutková podstata § 42a odst. 1 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

Podle ust. § 42a odst. 7 písm. a) téhož zákona Vám může být uložena pokuta až do výše 500.000 Kč.“

V příslušný den se na úřad dostavil organizátor akce se svým právníkem a s několika jejími dalšími účastníky a domáhal se, aby se mohli účastnit jako veřejnost a jednání o přestupku mohlo být nahráváno na videokameru. Protože příslušná jednací místnost nebyla vybavena pro takový počet osob, bylo jednání odloženo a organizátor čeká na stanovení dalšího termínu.

Případ dále sledujeme

K datu 5.3.2012

-----------------------

Žádosti o veřejné jednání bylo následně vyhověno a tak dne 15.3.2012 proběhlo veřejné projednání přestupku. Jeho průběh byl popsán v příslušném rozhodnutí následovně:

„Po seznámení předmětu jednání zástupce obviněného JUDr. Petr Kužvart uvedl do protokolu, že je třeba prokázat ze strany úřadu zda obviněný z přestupku … je opravdu osobou, která v rozhodné době instalovala zmíněné předměty. Dále uvedl do protokolu, že v řádném oznámení veřejného shromáždění … jehož účelem bylo „pohřeb iluzí demokracie, uctění památky u rakve, zapálení svíčky, položení květin“ s dobou konání … nebylo toto v zákonné lhůtě nijak rozporováno a shromáždění nebylo zakázáno. Tudíž bylo zřejmé, že příslušný orgán akceptoval účel shromáždění i nezbytné rekvizity, umístěné předměty, které byly k dosažení tohoto účelu nezbytné. Dále citoval text nález Ústavního soudu I.US 1849/08 z 18.2.2010 který jednoznačně před více jak dvěma lety rozsoudil v konečné fázi obdobný případ a žádá zastavení stíhání.

Po provedeném řízení silniční správní orgán dospěl k závěru, že obviněnému nebylo prokázáno porušení právních předpisů a proto v uvedené věci v souladu s ust. § 76 odst. 1 písm. c) zák. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů zastavil.“

Doplněno v květnu 2012

 

Připravil Bohumír Molnár

 

 

 

Komentáře

Jinak se to nedá nazvat než bojem. Je náročné prohlížet jednací řády, zákon o obcích,aby se občan dopátral odpovědi na jednoduchou otázku:
1) musí radní, zastupitel, člen výboru, člen komise odpovědět na připomínku, stížnost občanu? Jekikož tak nečinní ani ministr, není pochyb, že to mají úředníci směrem dolu zcela na háku.
2) jaký existuje postih členů jmenovaných zvolených zástupců. Pokud žádný, tak je to bezva šolich.
3) Svobodný přístup k informacím dle zák. č. 106/1999 Sb., svobodný je v tom, že si můžete napsat o informaci. Dosavadní zkušenosti např. s militantním ministrem panem Vondrou jsou negativní.
4)zpřísní si na sebe zákonodárci zákon, který je při porušování zákonů byť zák. č. 106/1999 Sb. tj. třikrát pohrdám občanen a dost? ÚP moje budoucí pracoviště?

Vložit komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.