Skip directly to content

Stávka - soudní rozhodnutí o její nezákonnosti

on 7. Září 2011 - 2:04

V pekárně Ostrava-Martinov, patřící druhé největší pekárenské firmě v České republice, společnosti PENAM, proběhla 8. června letošního roku (2011) výstražná stávka. Účastnilo se jí přibližně 50 řidičů z jejich celkového počtu 54 a stávka trvala necelé dvě hodiny. Ostravský krajský soud však minulý týden vyhověl žalobě společnosti PENAM vůči odborové organizaci Řidiči Martinov a stávku prohlásil za nezákonnou. Své rozhodnutí soud odůvodnil tím, že stávce nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem. Dále tím, že stávka nebyla vyhlášena a zahájena za zákonem stanovených podmínek, tj. zaměstnavateli nebyl písemně oznámen tři pracovní dny předem počet zaměstnanců, kteří se jí účastní, a seznam pracovišť, která v době stávky nebudou v provozu.

V historii českého soudnictví toto rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě může být zásadní. Byl jím v judikatuře vytvořen precedens v postupu, jak posuzovat splnění podmínek pro vyhlášení stávky při kolektivním vyjednávání. Varující je, že soud zohlednil zájmy zaměstnavatele před zájmy zaměstnanců v momentě, kdy byl při kolektivním vyjednávání zaměstnavatel dlouho nečinný a k výstražné stávce byl proto ze strany odborů pádný důvod. Učinil tak, i když podnět ke kolektivnímu vyjednávání byl v tomto případě odborovou organizací podán již v listopadu loňského roku předáním návrhu kolektivní smlouvy zaměstnavateli.

Právo na stávku je v českém právním řádu zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Je definováno jako právo hospodářské, sociální a kulturní. Podle čl. 27 odst. 4 Listiny je právo na stávku zaručeno za podmínek stanovených zákonem a nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům ozbrojených sborů. Zákonem jsou v českém právním řádu upraveny pouze zvláštní podmínky při vyhlášení stávky v případě kolektivního vyjednávání. V případě rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě jde o precedens, ale nikoliv o první případ snahy soudní cestou zpochybnit právo na stávku. Závažné je, že soud zohlednil v odůvodnění především naplnění formálních znaků stanovených pro vyhlášení stávky v rámci kolektivního vyjednávání.

Obdobně rozhodl soud nedávno v rámci návrhu na předběžné opatření, když byla vyhlášena celorepubliková stávka v dopravě. Ministr financí Kalousek tehdy argumentoval ochranou veřejného zájmu. Městský soud v Praze použil zákon o kolektivním vyjednávaní na zcela odlišnou situaci, kdy odbory a zaměstnanci přistoupili ke stávce ze zcela jiných důvodů než bylo nenaplnění kolektivního vyjednávání. Odborové svazy v dopravě tehdy ustoupily a posunuly termín stávky, formálnost oznámení tří pracovních dnů tak byla naplněna, aniž by byla pro tento případ zákonem stanovena. Podstatné a varující je, že vládní koalice okamžitě přešla do protiútoku pohrůžkou, že zákonem omezí reálnou možnost práva na stávku.

JUDr. Stanislav Grospič

Zdroj zde

Vložit komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.