Skip directly to content

Trestní oznámení - jak ho podat

on 25. Červen 2011 - 15:09

        Naši občané se stále častěji setkávají s neochotou policejních orgánů při přijímání trestních oznámení. Není se co divit. Policistů je málo a ty zkušené, kteří si ví s trestními oznámeními rady, bychom spočítali na prstech jedné ruky. Navíc každé trestní oznámení zvyšuje kriminalitu v obvodu a nedej bože, aby zůstalo neobjasněno.

      Nejlépe je pro podávat trestní oznámení písemně, neboť každé podání, které dojde poštou nebo je doručeno jakýmkoliv jiným způsobem, třeba i osobně, musí být zaevidováno a musí se s ním již pracovat. Trestní oznámení nemá žádné náležitosti a je vhodné připojit i případné listinné důkazy.

     Trestní oznámení lze podat buď na policii nebo na státní zastupitelství. Každé státní zastupitelství i každý policejní útvar je ze zákona povinen s Vámi i toto trestní oznámení sepsat, a proto se nenechte  odbýt a trvejte na  jeho sepsání. Na závěr trestního oznámení v případě, že Vám trestným činem vznikla škoda, je vhodné připojit se k trestnímu stíhání s požadavkem na náhradu škody, vyčíslit a doložit způsobenou škodu a současně v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 tr.ř. požádat o vyrozumění o učiněných úkonech.

     Policejní orgán má pro šetření stanovenou lhůtu 2 měsíce, jedná se však o lhůtu pořádkovou, kterou může státní zástupce prodloužit.Pokud policejní orgán trestní oznámení odloží, může tak učinit opatřením, proti kterému není přípustná stížnost, nebo usnesením, proti kterému je přípustná stížnost do tří dnů od doručení. Opatřením může rozhodnout i o postoupení věci k projednání jako přestupek či kárného nebo kázeňského provinění. V těchto  případech, i pokud není stížnost přípustná, můžete požádat o přezkoumání postupu policejního orgánu státní zastupitelství.

     Pokud státní zastupitelství nevyhoví Vaší žádosti o přezkoumání postupu policie, či zamítne vaší stížnost proti usnesení o odložení věci, můžete požádat nadřízené státní zastupitelství o přezkoumání postupu státního zástupce, který rozhodoval o stížnosti či o přezkoumání postupu policie. Stejně tak můžete požádat další nadřízené státní zastupitelství o přezkoumání postupu rozhodnutí nižšího státního zastupitelství.

      Pokud pak dojde k zahájení trestního stíhání, pak jen státní zástupce může rozhodnout o zastavení trestního stíhání či o postoupení věci jako přestupku jinému příslušnému orgánu. I            v těchto případech však je možné požádat o přezkum rozhodnutí nadřízené státní zastupitelství.

         Při podávání trestního oznámení je však třeba vyvarovat se některých skutečností, zejména je třeba dát pozor, abychom nikoho křivě neobvinili z trestného činu, neboť nový trestní zákoník tento postih velice zpřísnil. Již nevyžaduje prokazování úmyslu k trestnímu stíhání dotyčné osoby, ale postačí jenom lživé obvinění z trestného činu. V minulosti bylo nutno vždy prokazovat úmysl přivodit dotyčné osobě trestní postih.

        Za terstní oznámení pak není považováno podání proti osobě, která vystupuje proti vám jako svědek. Takovéto podání je považováno za součást vaší obhajoby.

Autor: JUDr. Marie Nedvědová

Návod k podání trestního oznámení na Policii ČR zde

Návod k podání trestního oznámení na státním zastupitelství je zde

Vložit komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.